SINOSTECH COMPANY

NICE Solution ep. Attended

Neva_Attended

RPA solutions

 

ep. NICE Attended

 

ไอเดียการใช้งาน RPA

คนที่สนใจ RPA คงจะพอทราบแล้วว่า RPA มี 2 ประเภท นั่นก็คือ แบบ Unattended และ Attended ซึ่งทาง SINO S-Tech เคยเล่าถึง NICE RPA Unattended ไปแล้ว เกี่ยวกับ Solution การนำไปใช้งาน ครั้งนี้ก็จะนำ Use Case การนำ NICE RPA Attended ไปใช้งาน มาเล่าให้ฟังบ้าง

อย่างที่รู้กันว่า RPA Attended เป็นระบบอัตโนมัติประเภทที่ทำงานร่วมกับมนุษย์ ซึ่งความสามารถของ RPA ก็ทำได้ทั้งการหาข้อมูล การ Copy และ Paste ร่วมถึง การกรอกข้อมูล แต่ NICE ได้พัฒนาให้ RPA Attended มีความพิเศษมากขึ้นจนกลายมาเป็น NEVA (NICE Employee Virtual Attendant) หรือ ผู้ช่วยเสมือนส่วนบุคคล ที่จะทำให้ทุกขั้นตอนการทำงานของคุณง่ายและเปลี่ยนให้คุณกลายเป็น Professional ซึ่ง NICE NEVA ก็สามารถนำไปใช้ได้กับทั้งส่วนงาน Front และ Back Office เลยทีเดียว

การทำงานของ NICE NEVA ที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ช่วยเสมือนส่วนบุคคล ก็จะทำงานอยู่บนเครื่องเดียวกับพนักงาน โดยหน้าที่หลักคือการช่วยเหลือพนักงานให้ทำงานได้สะดวก และ รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

และเพื่อช่วยให้เห็นภาพการทำงานอย่างชัดเจน จะขอยกเอา Use Case การทำงานของทั้ง Front และ Back Office เพื่อเป็นแนวทางที่จะนำ NICE NEVA ไปใช้งาน

Neva_Assistant

Front Office จะขอยกเอา Flow การทำงานของ ธนาคารแห่งหนึ่ง ซึ่งใช้ NICE NEVA ทำงานร่วมกับพนักงาน Contact Center ในการรับสายนั่นเอง

เริ่มต้น เมื่อพนักงานรับสายลูกค้าเพื่อให้บริการ NICE NEVA ก็จะเริ่มคอยช่วยเหลือพนักงานทันที เช่น การดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลูกค้ารายนั้นขึ้นมาแสดง หรือ สิ่งที่ลูกค้าสอบถามขึ้นมาแสดงให้พนักงานตอบคำถามได้โดยไม่ต้องเสียเวลาไปค้นหาเอง  หรือ แจ้งเตือนพร้อมแสดงชุดคำถามให้พนักงาน ในขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลบุคคล ป้องกันกรณี พนักงานลืมขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลลูกค้า แล้วให้ข้อมูลการบริการกับบุคคลที่แอบอ้างแทน ซึ่งแน่นอนว่า ต้องส่งผลเสียหายร้ายแรงต่อองค์กรทีเดียว

ในส่วนของ Back Office ที่ส่วนมากมีขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำๆ จำเจ แต่มักมีปริมาณมาก อย่างเช่นที่ บริษัทประกันภัยแห่งหนึ่ง ได้นำ NEVA ไปใช้งานกับพนักงานที่ทำหน้าที่ตัดเบี้ยประกัน ซึ่งมีข้อมูลเข้ามาทุกวันเป็นจำนวนมาก พนักงานต้องดึงข้อมูลมาจัด Report ก่อนทำงาน แค่ขั้นตอนนี้ก็กินเวลาพนักงานท่านนี้ไปเยอะมากแล้ว ทำให้การตัดเบี้ยมีงานตกค้างเป็นประจำ เดิมบริษัทจำเป็นต้องเพิ่มจำนวนพนักงาน หรือจ่ายค่าล่วงเวลาให้พนักงานเป็นประจำ แต่เมื่อมี NICE NEVA ผู้ช่วยเสมือนส่วนบุคคลที่ทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมงก็สามารถเข้าไปช่วยจัดการปัญหาเหล่านี้ได้อย่างง่ายดาย

NICE NEVA ที่ได้รับการตั้งกำหนดเวลาให้ดึงข้อมูล หลังจากพนักงานเลิกงานแล้วทุกวัน เพื่อจัดทำข้อมูลเบื้องต้น ก็จะเริ่มทำงานเมื่อถึงเวลาที่กำหนดเอง โดยทำงานตามขั้นตอนที่ไม่ต่างจากพนักงานจริงๆ เลย ตั้งแต่ทำการ Log In เข้าไปดึงข้อมูลจากระบบ จากนั้นทำการดาวน์โหลดข้อมูลมาเก็บที่เครื่อง และจัดข้อมูลชุดนั้นในรูปแบบ File Excel ก่อนจะทำการส่ง Email ไปยังพนักงานที่รับผิดชอบพร้อม CC ไปยังแผนกที่ตรวจสอบ

จากตัวอย่างที่ยกมา จะเห็นว่า NICE NEVA สามารถทำงานตามขั้นตอนที่พนักงานจริงทำ และเข้าไปช่วยระหว่างการทำงานของพนักงานได้อย่างแนบเนียน และยังช่วยให้พนักงานทำงานได้ตรงตามขั้นตอนที่บริษัทกำหนดได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น     

ซึ่งไม่เพียงแค่การทำงานตามตัวอย่างที่ยกมา NICE NEVA ยังสามารถรองรับการทำงานที่ซับซ้อน และทำงานร่วมกับ RPA Unattended ได้อย่างราบรื่น รวมกับความเชี่ยวชาญของทีม Developer ของ SINO S-Tech ที่มีประสบการณ์และความเข้าใจใน Flow ของธุรกิจอย่างถ่องแท้ เราพร้อมที่จะให้คำแนะนำในการเลือกใช้งาน RPA ที่เหมาะสมที่สุดให้กับองค์กรของคุณ  

อ่านเพิ่มเติม เกี่ยวกับ NICE RPA Unattended ได้ที่ --> --> https://www.sinostech.co.th/nice-unattended-article/

Facebook : SINO STECH

Email : contact@sinostech.co.th

Tel : 0-2207-1015 (9 Lines Auto)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *