SINOSTECH COMPANY

SINO S-TECH OUTING @RANONG 2019

Sinostech เกาะนาวโอพี

กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี 2562 วันที่ 4 – 6 พฤษภาคม 2562 จ.ระนอง (ทะเลพม่า เกาะนาวโอพี)

วันที่ 1 – เดินทางถึง จ.ระนอง ทัวร์รอบตัวเมืองระนอง เดินทางด้วยรถไม้สองแถวสีแดงซึ่งเป็นซิคเนเจอร์ที่ จ.ระนอง เดินทางสู่ บ้านเทียนสือ เป็นบ้านเก่าที่มีอายุกว่า 150 ปี สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งถือว่าเป็นบ้านเก่าแก่ที่สุดบ้านหนึ่งของเมืองระนอง

พระราชวังรังสรรค์ จำลองมาจากวังเดิม ทำด้วยไม้สักและไม้ตะเคียนทองทั้งหลังเพื่อเป็นอนุสรณ์ในการเสด็จประทับแรมของพระมหากษัตริย์ทั้ง 3 พระองค์ คือ รัชกาลที่ 5 6 และ 7 ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์

พระราชวังรังสรรค์

รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านคุ้นลิ้น เป็นอาหารเซ็ทเมนูสไตล์พื้นบ้านของดีเมืองระนอง และพักผ่อนตามอัธยาศัย

รักษะวาริน น้าพุร้อน บ่อนํ้าร้อนที่นี่เกิดขึ้นตามธรรมชาติที่มีชื่อเสียงที่สุดของเมืองระนอง มีอยู่ 3 บ่อ คือ บ่อพ่อ บ่อแม่ และบ่อลูก แต่ละบ่อมีอุณหภูมิสูงประมาณ 65 องศาเซลเซียส ประกอบด้วยแร่ธาตุต่างๆ ไม่มีสารกำมะถันเจือปน ซึ่งปัจจุบันนี้มีบ่อแช่นํ้าแร่ที่สร้างขึ้นใหม่อยู่หลายบ่อด้วยกัน สามารถเข้าไปแช่เท้าก็ดี แช่ตัวก็ได้

วัดบ้านหงาว กราบสักการะ พระพุทธรูปดีบุกองค์ใหญ่เป็นสิริมงคลและศักดิ์ศรีของเมืองระนอง และถ่ายรูปภูเขาหญ้า “ภูเขาหญ้าสองสี” ช่วงฤดูแล้งภูเขาหญ้าจะเปลี่ยนเป็นสีเหลือง จากนั้นเดินทางไปรับประทานมื้อเย็นที่ร้านอาหารริมทะเล ปากนํ้าซีฟู๊ด หลังรับประทานอาหารเรียบร้อยแล้วรถไม้สีแดงส่งทุกท่านกลับเข้าที่พัก อิสระในการเลือกพักผ่อน เล่นนํ้า เข้าฟิตเนสบริเวรโรงแรมตามอัธยาศัย

Sinostech outing

วันที่ 2 : ทัวร์เกาะนาวโอพีเรือสปีดดบ๊ท 65 ที่นั่ง แบบส่วนตัวเดินทางไปกับเลิฟอันดามัน เรือพร้อมออกเดินทางไปยังท่าเรือเกาะสอง เมียนมาร์ เพื่อยื่นเอกสารตรวจคนเข้าเมืองประเทศพม่า
ออกจากท่าเรือเกาะสอง เมียนมาร์ ระหว่างการเดินทางท่านจะได้ชมแหล่งท่องเที่ยวหลักซึ่งเป็นแผ่นดินตอนใต้สุดของประเทศเมียนมาร์ หรือที่รู้จักกันในชื่อ “ วิคตอเรีย พอยท์”

เกาะนาวโอพี
เกาะนาวโอพี

เดินทางถึงหาดมาดาม (Madam Beach) เต็มอิ่มจุใจกับชายหาดให้ได้ถ่ายภาพและพักผ่อนตามอัธยาศัย  และตะลุยกิจกรรมดำนํ้ารอบเกาะ จุดแรกเดอะเลทเตอร์ (The Letter) อ่าวที่รังสรรค์ไปด้วยกัลปังหา ปลาดาวขนนกสีสันสดใสและปะการังอ่อนสีชมพู ดังภาพวาดใต้ท้องทะเล จุดที่สองเกาะภูเขาไฟ แหล่งปะทุของเหล่าดอกไม้ทะเล หรือที่เรียกกันว่า แอนนีโมน (Sea Anemone) ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของเหล่าปลานีโม่และฝูงปลานับหมื่นตัว

วันที่ 3 : เช็คเอาท์ จากนั้นเดินทางกลับกรุงเทพฯ

Sinostech

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *