Nexidia Analytics

Full spectrum omnichannel interaction Contact center analytics

การวิเคราะห์ Contact Center กับ การวิเคราะห์ประสบการณ์ของลูกค้า

หัวใจสำคัญของขอบข่ายงานการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของลูกค้า Nexidia Analytics ใช้ข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อช่วยให้องค์กรที่มุ่งเน้น Contact Center เปลี่ยนเป็นผู้สร้างรายได้ที่คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกันก็ให้สิทธิกับพนักงาน

ผู้จัดการและลูกค้าจะได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นและเพิ่มอัตราการรักษาลูกค้า

โซลูชั่นของ Nexidia นั้นถูกพัฒนาให้การทำงานมีการผิดพลาดที่น้อยที่สุด โดยทำการบันทึกซ้อนกับเครื่องบันทึกที่มีอยู่และวิธีการรวบรวมข้อมูล และทำหน้าที่ในการปรับปรุงการสื่อสารข้อมูลไปยังโปรแกรมการจัดการ ผลลัพธ์ที่พบบ่อยที่สุดที่องค์กรประสบความสำเร็จในปัจจุบันคือ

  • ลดต้นทุนในการให้บริการ
  • เพิ่มประสิทธิผลในการขาย
  • เพิ่มความไว้วางใจของลูกค้าด้วย Churn Prediction
  • เพิ่มพฤติกรรมและการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของพนักงาน
  • เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า

Nexidia

การสนทนากับลูกค้าทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในองค์กร

การวิเคราะห์ข้อมูลที่มีโครงสร้างเช่น CRM หรือแบบสำรวจความคิดเห็นให้เบาะแสว่าลูกค้ากำลังพูดอะไร แต่ข้อมูลพฤติกรรมที่ไม่มีโครงสร้างการวิเคราะห์ ได้แก่คำพูดและข้อความเปิดเผยช่วยให้คุณเข้าใจสิ่งที่ลูกค้าพูดได้อย่างชัดเจน ว่าอะไรคือสิ่งที่พวกเขากำลังขอ และอะไรคือสิ่งที่พวกเขาเสียความรู้สึก ในทางกลับกัน การวิเคราะห์สามารถนำไปใช้กับการโต้ตอบของพนักงานเพื่อขับเคลื่อนโปรแกรม quality management​ และ operational excellence

“ความสามารถในการเข้าใจความต้องการของลูกค้าและพนักงานในระดับเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพทำให้สามารถใช้โปรแกรมการจัดการการเปลี่ยนแปลงที่กำหนดและคาดการณ์ล่วงหน้าและวัดการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกทั่วทั้งองค์กร”

ในขณะที่การโต้ตอบอาจเริ่มต้นขึ้นใน Contact Center พวกเขามีข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจที่ซ่อนอยู่ทั่วทั้งองค์กร ไม่ว่าจะเป็น การตลาด ผลิตภัณฑ์ การดูแลลูกค้าและแม้แต่การสนับสนุนทางเทคนิค ล้วนได้รับประโยชน์จากความสามารถในการค้นหาและหาจำนวนเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของลูกค้าทั้งสิ้น โดยรู้ว่าเกิดขึ้นเมื่อใด บ่อยแค่ไหน และทำไม เช่นการกล่าวถึงคู่แข่งขัน ความรู้สึกเชิงลบ ปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข หรือการตอบรับหรือปฏิเสธข้อเสนอทางการตลาดที่จะเกิดขึ้น บริษัทสามารถเปลี่ยนแปลงให้เกิดการขับเคลื่อนธุรกิจในเชิงบวกแทนได้

เทคโนโลยีการวิเคราะห์คำพูดและข้อความสำหรับการวิเคราะห์การโต้ตอบของคุณ 100%

ด้วยแหล่งข้อมูลจำนวนมากในปัจจุบัน Data Exchange Framework ของ Nexidia สามารถนำเข้าข้อมูลจากแหล่งใดก็ได้และทำให้ค้นหาได้ง่าย ใช้ค้นหาจากช่องคำพูดและข้อความพร้อมกันหรือแยกกันสำหรับหัวข้อที่มีลำดับความสำคัญ

Neural Phonetic Speech Analytics™, เป็นพลังที่ขับเคลื่อนอยู่เบื้องหลัง Nexidia Analytics รวมการจัดทำดัชนีการออกเสียงและการค้นหาอย่างชาญฉลาดด้วย Automatic Speech Recognition (ASR) ในวิธีที่สามารถปรับขนาดได้มากที่สุด แม่นยำ และเป็นโซลูชันที่ยืดหยุ่น ความสามารถในการปรับขนาดที่ไม่มีใครเทียบได้นี้ สามารถทำได้ผ่าน Nexidia Search Grid ™ เฟรมเวิร์ก MapReduce สำหรับสร้างแอปพลิเคชันการวิเคราะห์การโต้ตอบแบบกระจายที่อนุญาตให้ใช้ไดรฟ์ข้อมูล หรือการขยายการเก็บรักษาในขณะที่ยังคงรักษาตรรกะของระบบ ด้วยเทคโนโลยีและสถาปัตยกรรมที่แข็งแกร่งและผ่านการทดสอบตามเวลาดังกล่าว ซึ่งสนับสนุนการวิเคราะห์ Contact Center ของ Nexidia ความเป็นไปได้ในการปรับปรุงทั้งองค์กรจะไม่มีที่สิ้นสุดอีกต่อไป

เทคโนโลยี AI ส่วนของลูกค้าสัมพันธ์ กับ การวิเคราะห์เชิงกำหนดและเชิงคาดการณ์

ใช้การจัดหมวดหมู่หัวข้ออัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ Nexidia และการให้คะแนนความเชื่อมั่นเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มการสนทนาของลูกค้าอย่างรวดเร็ว และเจาะลึกแนวโน้มเหล่านั้นเพื่อเปิดเผยประเด็นที่สำคัญต่อวัตถุประสงค์

สร้างแบบสอบถามเพื่อเจาะลึกประเด็นที่สามารถช่วยให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ และสร้างรายงานที่มีประสิทธิภาพสำหรับทุกระดับขององค์กรเพื่อให้แต่ละบทบาทมุ่งเน้นไปที่การบรรลุเป้าหมายเหล่านั้น

Analytics
Analytics

Customer Journey Analytics, IVR Optimization, Intelligent Routing และ Quality Central – ทั้งหมดนี้ขับเคลื่อนโดย Nexidia Analytics

NICE Nexidia นำเสนอแนวทางที่ครอบคลุมที่สุดในการวิเคราะห์ลูกค้า ด้วยความสามารถในการกำหนดเส้นทางอัจฉริยะและข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการโต้ตอบจำนวนมากควบคู่ไปกับความเข้าใจของเส้นทางทั้งหมดของลูกค้า เมื่อวางแผนแผนงานโปรแกรมการวิเคราะห์ของคุณให้พิจารณาตัวเลือก Customer Engagement Analytics ทั้งหมดเพื่อทำการตัดสินใจที่ดีที่สุดในการจัดการความสำเร็จของคุณ